2% z daní

 

 

1516656126146

 

 

 

Ďakujeme za Vašu podporu 

Naše údaje na doplnenie do Vašich tlačív:

Obchodné meno/Názov: Umenie pre deti – Dell´arte

Adresa: Pavlovská 7, 83103 Bratislava

IČO: 50004395

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4156000000003771736001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Zamestnanec:

VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Fyzická osoba:

a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)

b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové 2018)